Finden
 

ועד הכפר

משנת 1933 עד קום המדינה מכהן כראש הועד יהודה בכר, פרט לשנת 1938-9. 

 

יהודה בכר  1963 - 1894

הגיע עם משפחתו וקבוצת ציונים מבולגריה בהיותו כבן ארבע להרטוב. למד בירושלים בבית הספר למל ואח”כ בסמינר למורים. הגיע לאבן יהודה בין הראשונים והיה מזכיר וראש הועד ובתחילה גם מורה לקומץ הילדים שהגיעו. יזם וארגן את אגודות ”החקלאי”, ”קופת מלווה” ו”אגרא”.
כיושב ראש ”אגרא” היה פעיל ביסוד ”טנא” כמשקל נגד ל”תנובה” של ההתיישבות השיתופית ועמד בראש הארגון .
הניח אלמנה-מתילדה, בן ושתי בנות.
לזכרו גן ציבורי ובית ספר ממלכתי.
ראה עוד במדור משפחות.

 


יחיאל זלינגר  1963 - 1903

עלה ארצה מפולין ב1925. עבד כפועל וכמנהל עבודה בפרדסי כפר סבא. הגיע לאבן יהודה עם קבוצת המייסדים. נמנה על חברי הועד והנהלת אגודת ”החקלאי”. יו”ר הבנק המקומי ”קופת מלווה” ויו”ר ועד ההורים. בעל חברה גדולה לעיבוד פרדסים.
נפטר ממחלה קשה בעודו מכהן כראש המועצה. הניח אלמנה-שושנה, בן ובת, 
לזכרו גן ציבורי ו”בית יחיאל”- משכן המוזיאון.
ראה עוד במדור משפחות.


 

 


 

 

 

 

 

 

 


משה וינקלר

נולד וחונך בעיר ורשה, בירת פולין. עבד בהוראה בבתי ספר תורניים ושימש מדריך ב”שומר הצעיר”.
עלה לארץ ב1921 ועבד בסלילת כבישים. ב1923 התגייס לגדוד הרוכבים של המשטרה המעולה. אחרי שנתיים העלה את משפחתו והתיישב במגדיאל. היה פעיל בענייני ההגנה במקום ומעורב בעסקי ציבור.
עם היווסד אבן יהודה היה עם מייסדיה. נבחר לועד המושבה ועם הקמת המועצה המקומית היה חבר בה ומילא תפקידים ציבוריים כנציג המפלגה הליברלית במשך כעשרים שנה.
בכהונתו כראש המועצה יזם הקמת שיכון עולים, בנין בית כנסת, סלילת כבישים פנימיים, נטיעת גנים והרחבת רשת החינוך והספורט.
ראה עוד במדור משפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 


ישראל הוכמן  1974 - 1908

נולד ברוסיה בשנת 1908. קבל חינוך מסורתי ב”חדר” ובישיבה.בגיל עשר עברה משפחתו לקייב ושם למד בגימנסיה ”תרבות” בעברית, בתנאים מחתרתיים ותחת איסור השלטונות הקומוניסטיים
עלה ארצה ב1924 ועבד כפועל בפתח-תקוה. בשנת 1936 עבר לאבן יהודה, שם התגוררה משפחת אשתו רעיה- משפחת קפלן (המורה מינה הביאה את כל בני משפחתה לכאן). עבד בחקלאות והיה פעיל בארגון הפועלים במקום להגנה על זכויותיהם. ב1948 נבחר למזכיר מועצת הפועלים במקום.
כהן כנציג מפלגת העבודה כראש המועצה מ1963 עד 1974. נהרג מפגיעת רכב חולף בכביש 4 .
בתקופת כהונתו הוקמו מקלטים ומבני חינוך, נסללו כבישים, הוקמה מחלקה חדשה במועצה- לישכת הנוער.
הותיר בן ובת, רני ואיילה, ואת אשתו השניה רינה, 
לזכרו גן ציבורי ברחוב ההדרים במושבה.
באכיון המוזיאון: חוברת לזכרו.

 

 

 

 

 

 

משה ברונר

עלה ארצה במסגרת עליה ב’ (העפלה) לקיבוץ תל-יצחק. היה פעיל בהגנה ושמש מפקד האזור. בשנת 1947 הועבר לשמש נוטר באבן יהודה ושמש מדריך נשק ומפקד תחנת הנוטרים.
שמש מזכיר המועצה וגזבר המועצה . נבחר לראש המועצה השביעית בראשות רשימה בלתי-מפלגתית בשנת 1974 וכהן כראש המועצה עד שנת 1983.