Finden
 

 

יבלונסקי דבורה

הגיעה לאבן יהודה בשנת 1934 בעקבות בתה סוניה (כהן) ונהלה מסעדת פועלים.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירקוני חנה וזאב

 

אביהם של זאב ויצחק ירקוני נסע לארץ-ישראל והתישב בראש-פינה. המשפחה התעכבה עד תום מלחמת העולם ועלתה. זאב למד במקוה-ישראל וכשחזר נרשם לבני-בנימין והגיע לכאן כמשגיח פרדסים ומתיישב. אח”כ קנה טרקטור ועסק בעבודות חריש ועבודות עפר.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ירקוני מרים ויצחק

 

גדל עם אחיו זאב בראש-פינה . זאב יצא למקווה ישראל ואח”כ כמשגיח פרדסים באבן-יהודה. יצחק הגיע אחריו , גר אצלו ואח”כ התיישב בבאר-גנים.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

כהן אסתר ומיכה

מיכה עלה ארצה כנער מגרמניה, הצטרף להכשרה ואח”כ הגיע לאבן יהודה. הצליח לשכנע את הוריו לעזוב את גרמניה ולהצטרף אליו ערב המלחמה. יחד הקימו משק עופות מפותח וגדלו ירקות.היכר את אסתר מקדימה השכנה, נישא לה אוח”כ עברו להתגורר בקדימה.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כהן יהודית ושלמה

יהודית לבית ריבובסקי עלתה ארצה כילדה קטנה ומשפחתה עבדה את אדמות הברון בקיסריה. לאחר פינוי ב1929 בשל המאורעות עברו לבנימינה, שם נשאה לשלמה שאף משפחתו עלתה ארצה בהיותו צעיר. עברו להתישב באבן יהודה בין הראשונים בקבוצת בני-בנימין .

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

כהן סוניה וצבי

סוניה הגיעה למושבה כפועלת לעבודה בפרדסים . צבי הגיע לצוות הבניין כנגר . השנים נישאו במושבה. סוניה העלתה את אמה ויחד פתחו מסעדת פועלים. לימים הפכה סוניה חברת מועצה ופעילה חברתית בתחומי ההתנדבות והתרבות.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כספי תחיה וישעיהו

ישעיהו עלה ארצה מפולין כחלוץ צעיר בעליה הרביעית. תחיה בת מטולה נישאה לו ב1931. ב1935 באו עם בנם שאול לגור בכפר-צור. כשפרצו המאורעות הותקף ביתם לא אחת. עזבו כאשר התברר שחברי כפר-צור אינם מגיעים להתישבות.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לובצקי שרה ומרדכי

מרדכי לובצקי הכיר את מתיישבי הרטוב כשעבד במקום ואשתו שרה שמשה גננת. כאשר הרטוב ננטשה נשאר בקשר עם התושבים הגולים בתל-אביב ונרשם אתם לבני בנימין. באבן-יהודה עסק בגידול ירקות ואח”כ התרכז בגידול פרחים, בפרט סייפנים שבגידולם הצטיין.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוי אברהם

הגיע עם ראשוני המתישבים מהרטוב. בנה צריף על חלקתו והיה חבר בקבוצת הבנאים. עזב בטרם בנה את בית הקבע מאחר וחזר להרטוב לסייע לאביו החולה.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוי דבורה וכרמי

כרמי נולד בשפיה ועבר בילדותו לכפר-תבור עם הקמתה. דבורה עלתה ארצה בילדותה מרומניה . בני הזוג נישאו בכפר-תבור , עברו לבני-ברק , שהיתה אז מושבה , ומשם בקבוצת ”בני-בנימין” לאבן-יהודה. בשנים הראשונות עסק כרמי בבניה ואח”כ עסקו שניהם בחקלאות - לול גדול ופרדס.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

לסקר זהבה ופנחס

זהבה הגיעה לאבן-יהודה יחד עם חברתה חוה דובוביץ כפועלת בפרדסים, לאחר שעלו ארצה בעליה השניה. יחד רכשו מגרש מ”הנוטע” ובנו בית.פנחס הגיע לכאן בתקופת המאורעות בשירותו בפלוגות הלילה של וינגייט, ונשאר.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לרר מרים וברוך

עלו ארצה בעליה הרביעית . ברוך שאף להיות חקלאי עצמאי ולכן הצטרף ל”בני בנימין” . לאחר שנה נישאו ומרים הגיעה למקום והקימה דיר עזים ומסעדה קטנה. ברוך היה בקבוצת הבניה והוא שייצר את הלבנים לבנית הבתים . חדר בביתם שימש שנים רבות סניף דואר.