Finden
 

מוסקוביץ רבקה ואברהם

רבקה היתה בת-דודה של משפחת אהרונסון . מאחר ואלכסנדר אהרונסון היה יו”ר ”בני בנימין”, הצטרפו לנרשמים להתישבות.אברהם הגיע לכאן עם בן-דודו זליג סוסלינסקי . עסק במשתלת הדרים ובבטחון. רבקה הגיעה לאבן יהודה כאשר נישאו. כבן למשפחה מסורתית עסק גם בנושאי הדת ובית הכנסת במושבה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוצרי-מני מכבי ורחל

מכבי ורחל עלו ארצה ממצרים , נישאו ובאו להתיישב בתל-צור, שם בנו בית ועסקו בגידול ורדים . מכבי התגייס לנוטרים ואח”כ להגנה ולפלמ”ח. פיקד על שיירות לירושלים ונפל .על שמו נקרא מבצע ”מכבי”. רחל התגייסה לצבא ושרתה כמזכירתו של יצחק שדה.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משולם יששכר

נודע כמורי משולם. הגיע לאבן יהודה ב1935 עם אביו, אחיו וילדיו. עבד כמשגיח בפרדסי הנוטע וכמנהיג רוחני. הקים בשכונת הצריפים בית כנסת ומקווה לקהילה . נפטר ממחלת הדבר ב1944 והמשפחה עזבה את המקום.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

סגל שושנה ואברהם

אברהם סגל , צבר יליד צפת , היה הראשון שהגיע למקום . הצטרף לבני בנימין בזכרון יעקב והגיע עם רעייתו ובנותיו למושבה. עבד כאחראי על המים והבארות שנים רבות.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סובלמן שרה ויוסף

בני הזוג סובלמן עברו לאבן-יהודה מעין-ורד בעקבות עבודתו של יוסף כמנהל עבודה ב”פרדסי הירושלמים” בגלל הסכנה בנסיעה יומיומית על חמור בין שני הישובים עם פרוץ מאורעות 1936.קנו מגרש ממתישב שעזב והקימו משק גידול עופות.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סינוואני איילה ודוד

הגיעו לאבן יהודה בקבוצת התימנים הראשונה ששכנה ברחוב העצמאות, בצריפי חברת ”הנוטע” כפועלים בפרדסים.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלד אסתר ומרדכי

אסתר היתה בת משפחת הולנדר , ממייסדי המושבה. מרדכי , שהכל כינוהו מוטק’ה , הגיע כפועל ועד מהרה ייצג את מועצת הפועלים במוסדות הכפר. התמנה למזכיר המועצה וכהן בתפקיד שנים ארוכות.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

פלדמן פסיה ויוסף

הגיעו עם הורי פסיה ואחיה ,משפחת גבלדר לארץ וחפשו התישבות חקלאית.בחרו באבן יהודה , גרו במשותף ונטעו פרדס. משלא הצליחו בחקלאות פתחו את חנות הבגדים הראשונה במושבה , שהתקיימה שנים ארוכות אחרי שהלכו לעולמם.

 

 

 

 

 

 

 

 

פרנקל מלכה ועקיבא

עקיבא עלה ארצה ב1920 , נישא למלכה לבית רוזנצווייג בפולין והעלה אותה ארצה . הקימו מאפיה-קונדיטוריה בתל-אביב הקטנה . בשנת 1934 נודע להם שהמושבה הצעירה אבן-יהודה זקוקה לאופה . הם באו לכאן ובנו בית ומאפיה , שהיו הבית הבנוי הראשון. עגלת חלוקת הלחם שמשה לא פעם מסתור להעברת נשק בלתי-לגאלי.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

צ’רקסקי קלרה ושלמה

שלמה עלה ארצה עם הוריו והמשפחה התגוררה בחיפה. חיפש מקום להתיישבות והגיע לאנשי בני בנימין בנתניה , שהפנו אותו לאבן-יהודה . קמה מגרש ממשפחה שבקשה לעזוב. את קלרה הכיר אצל אחיה בען-ורד. לימים היתה לשלמה המונית היחידה במושבה.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

צוקרמן מלכה ומשה

משה היה בן משפחת איכרים מזכרון-יעקב. מלכה עלתה ארצה כחלוצה צעירה בעליה הרביעית מפולין ועבדה בחיפה, שם הכירו . כשנישאו נרשמו להתישבות בני-בנימין . בתחילה משה הגיע לבדו לצריף השחור ואח”כ מלכה והילדים. היה בעל איטליז ובעל משאית , נטע פרדס והקים לול.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

צפר נעמי ומנשה

הגיעו לאבן יהודה עם קבוצת התימנים הראשונה. התבססו ורכשו מגרש ברחוב העצמאות, שם גרו כל חייהם.