Finden
 

 

אדסמן נחמן ואסתר

נחמן עלה ארצה כנער עם אחיו והתגורר בתל-אביב ובחיפה .הגיע כמתיישב מ”בני-בנימין” ונשא את אסתר לבית שיכמן, שגם הוריה טובה ובן-ציון היו מקבוצת המייסדים באבן-יהודה .נהרג בדמי ימיו בתאונת דרכים.


 

 

 

 

 

 

 

 


אייזנשטיין רבקה ויצחק

יצחק הגיע להתיישבות במסגרת ”בני בנימין” מבת-שלמה . בשנת 1936 נשא לאישה את רבקה , בת כפר-תבור. עסקו בענף הלול , הפרדס והירקות.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלפרוביץ אסתר ושמעון

שמעון נולד בליטא ויצא ללמוד באיטליה אגרונומיה. לתל-צור הגיע בעקבות חברו הוטרינר בצלאל בן-דוד. שניהם היו מקורבים לתנועת המחתרת. מכיוון שהיה כבר אגרונום בתל-צור החל לעבוד כמנהל פרדסי דיסקין. אסתר הגיעה עם פלוגת מכבי מנתניה והכירה את שמעון כאן. במלחמת העולם שרתה בא.ט.ס. הבריטי.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלקיים דבורה ומרדכי

מרדכי היה בן למשפחה שעלתה ממרוקו והתיישבה בעזה ואח”כ בבאר-שבע. בהיותו מורה בתל-אביב טיפל בפליטי הרטוב והצטרף אתם להתישבות במושבה. שימש שנים מפקד האזור כנוטר ובתפקידים בכירים בהגנה, בגללם עזב את המקום . שימש מספר שנים חבר ועד הכפר. . רעייתו בת מייסדי נתניה, משפחת שפירא.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפשטיין שלומית וישראל

ישראל עלה ארצה מפולין בעליה הרביעית , נדד בארץ ועסק בין השאר ביבוש ביצות הכבארה ובחפירת בארות. הצטרף לגרעין המייסד של ”בני בנימין” והיה בקבוצה הראשונה שהגיעה. עסק בקידוח הבארות והיה ממונה על הטיפול במלריה. שלומית הגיעה לכאן עם הגב’ בלוך , מעסיקתה דאז. ישראל היה פעיל במוסדות ”החקלאי” ואגרא , חבר הנהלת קופ”ח ”עממית” ,ועד הכפר וחבר המועצה.

 

 


 

 

 

 

אקר שושנה ודב

שושנה ודב אקר עלו ארצה בעליה הרביעית . הגיעו עם קבוצת המתיישבים הראשונה כחברי ”בני בנימין” מנס-ציונה. דב נהל במשך שנים את ”קופת מלווה” ואח”כ את סניף בנק לאומי במקום.שושנה היתה פעילה בנושאי תרבות ובארגוני התנדבות והיתה מראשונות ענף הלול במושבה.

 

 


 

 

 

 

 


 

אקשטיין רנה ויוסף

הגיעו למושבה ממגדיאל כחברי ”בני בנימין” בקבוצת המייסדים . יוסף עסק בהתחלה - כאשר הפרדסים טרם הניבו - בשיווק חומרי בנין והובלה ואח”כ הקים חברה לעיבוד פרדסים של תושבים ושל משקיעי חוץ.