Finden
 

 

עברו של המבנה

המקום עבר גלגולים רבים. ראשיתו במשרדי ”הנוטע”, אח”כ כמשרד אגודת ”החקלאי”, בעלת הקרקע והבנק המקומי ”קופת מלווה” (ראה מדור מוסדות/מוסדות פיננסיים).
מי שנכנס היום למוזיאון נכנס למעשה לחלק ההיסטורי הישן. החלק הדרומי הוא ההרחבה לבית תרבות.
הנחת אבן הפינה

התוכנית המקורית של הרחבת בית החקלאי לבית תרבות

הרחבותו לבית תרבות

יחיאל זלינגר, ראש המועצה השני ומותיקי המושבה ופעיליה, הלך לעולמו לאחר מחלה קשה בינואר 1963, בגיל 60, בהיותו ראש מועצה.
בחודשים האחרונים לפני מותו החלה אגודת ”החקלאי” בתכנון הרחבת המבנה והוספת אולם מדרום לחלק הקיים, משרדי האגודה הישנים.
כשהלך לעולמו התקבלה ההחלטה להנציח את שמו במבנה. ביום השלושים למותו התקיים טקס הנחת אבן הפינה וביום השנה הראשון למותו, בינואר 1964, נחנך ”בית יחיאל”.
בארוע לרגל חנוכת הבית נאם ח”כ יוסף ספיר, איש הציונים הכלליים .טקס הנחת אבן הפינה

מדברי יהודה בכר ביום הנחת אבן הפינה

ביום ה-30 לפטירתו של האזרח הראשון באבן-יהודה וחברנו היקר יחיאל זלינגר ז”ל התאספנו כאן המשפחה, חברי ”החקלאי” ואגרא, חברי המועצה המקומית, תושבי אבן-יהודה, ידידים ונציגים, לירות את אבן הפינה לבנין אשר ישמש בית תרבות לכל המושבה והבית הזה יקרא מהיום ועד עולם ”בית יחיאל זלינגר ז”ל”.
אנו תפילה ואמונה כי הבית הזה יהיה בית ועד לחכמים וירכז בתוכו נערים וזקנים מכל קהל אבן-יהודה וממנו תצא תורה ודעת ומוסר.
באי המקום יראו בהכנסם את דמותו האצילה של המנוח וירגישו את רוחו הטובה מרחפת בחלל הבית ועל תושביו וישמרו בתוכם את זכרו הברוך לעד.
(מה שלא ידע יהודה בכר הוא שלא חלפו ימים רבים ואף הוא הלך לעולמו וממש מול בית יחיאל קראו גן על שמו).


 

 

 

אגודת בית יחיאל

מיד עם הרחבת המבנה לבית תרבות הוקמה אגודה עותומנית לניהול הפעילות. בין החברים-מייסדים נמנו בנו, שמחה זלינגר, אלמנתו שושנה, חברי ”החקלאי” ואנשי ציבור.
כמטרות האגודה נרשמו- ארגון פעולות תרבות, הפעלת בית יחיאל,טיפוח פעולות תרבות וחינוך בתוכו ועוד.חנוכת הבית

מספר מרדכי פלד

(מתוך סיכום פעולות ”החקלאי” במלאת לאגודה 40 שנה):
”לציון זכרו של אחד המייסדים וחבר בהנהלת האגודה במשך שנים ובהשתתפות משפחת המנוח, הקימה האגודה בית תרבות ונוער הנושא את שם המנוח ’בית יחיאל זלינגר’. הבית משמש כמרכז תרבות לנוער ולמבוגרים”.
 

 

בית תרבות ומרכז קהילתי

בט”ו בשבט נפתח חגיגית הבנין כבית תרבות בנוכחות חבר הכנסת יוסף ספיר ממפלגת הציונים הכלליים דאז, מפלגתו של יחיאל זלינגר.
בשנות השישים והשבעים הווה ”בית יחיאל” מרכז חיי החברה והתרבות באבן-יהודה. ביום התקיימו חוגים לילדים בכל הגילאים. בערבים - הרצאות, מופעי תרבות ובידור. בימי ששי - מסיבות ריקודים. בחגים - נשפים - בעיקר בחנוכה ופורים. גם ארועים פרטיים לתושבים נערכו בו: חתונות, בר-מצווה, בריתות וכד’. בימים הנוראים התקיימו בו תפילות בנוסח ספרד, מהעדר בית כנסת ספרדי במושבה. ארועים של בית הספר אף הם מצאו בו בית. המועצה ארחה את אורחיה הרשמיים במקום וקיימה בו טקסים וישיבות חגיגיות.הבית בשיא פריחתו

מרכז קהילתי למושבה

   
 
   ביקור יועץ שגריר גרמניה
 
  ביקור שר האוצר פנחס ספיר 1973
 
   הרצאה
 
  מסיבה


 

הבית בשמנונו


 

הבית נעזב

המושבה גדלה. לפתע לא היה די במבנה בית יחיאל לפעילויות חוגים לילדים, שעברו לבית הספר, ולארועים קהילתיים - שעברו לרחבה לפני המועצה המקומית. חילוקי דעות בין המועצה ו”החקלאי” גרמו לנטישת הבית.