Menu

בריכת המים ובאר דונגי

בריכת המים שימשה כעמדת שמירה וממנה התנהל הקשר עם היישובים השכנים, ע"י פנס או מכשיר איתות.
ב- 20 ביולי 1936 בלילה, במארב בדרום המושבה, נהרג אברהם דונגי שהיה סטודנט צעיר שהגיע למושבה כמתנדב לתגבור ההגנה על היישוב.
לזכרו, נקראת באר המים על שמו.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500