Menu

בית הכנסת המרכזי

הוקם בשנים 1945/46 והרב הראשון היה הרב גוטמן.
את בנייתו יזמו המתיישבים יוסף פלדמן וישראל בלוגרונד, והם שבנו אותו בהתנדבות עם תושבים נוספים.
לטקס הנחת אבן הפינה הגיע הרב הראשי, הרב יצחק הלוי הרצוג.
ספר התורה הראשון שהוכנס לבית הכנסת היה ספר תורה שניצל מאירופה והובא ע"י אבנר אבנרי, אחד העולים.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500