Menu

בית השומר

אחת משלוש עמדות השמירה המערביות של המושבה בראשית דרכה: העמדה הדרומית, בריכת המים ליד באר דונגי, העמדה המרכזית- בנין זה ועמדה צפונית שהייתה בנין הציבור של כפר צור.
מבנה זה שימש גם כבאר מים לפרדס באר גנים כאשר בקומה השנייה גר מנהל הפרדס.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500