Menu

בניין המועצה המקומית

מבנה הציבור הראשון שנבנה במושבה, בשנים 1933-1936.
המבנה שימש כבית הספר של היישוב, והיווה גם מחסה בזמני חירום וכאולם אירועים בשעות הערב.
בימי הקיץ נערכו על גגו פעולות תרבות ואף הוצגו בו הצגות של תיאטרון "הבימה".
משנבנה בית הספר בשנת 1952, החל לשמש הבנין משכנה של המועצה המקומית.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500