Menu

בית יחיאל

נבנה בשנת 1964 ע"י אגודת "החקלאי" כמרכז תרבות לנוער ולמבוגרים, והוא נקרא ע"ש ראש המועצה השני יחיאל זלינגר ז"ל (כיהן בשנים 1962- 1955)
"החקלאי" הייתה אגודה חקלאית-כלכלית ועסקה בנושאי מים ורכישת מגרשים.
כיום נתרם המקום ע"י אגודת "החקלאי" לטובת הקהילה כדי שישמש מוזיאון "בית הראשונים"
.
מוזיאון "בית הראשונים" מתעד, משמר ועורך פעילויות חינוכיות המספרות את ההיסטוריה המרתקת של המושבה ותושביה, מאז הקמתה ועד ימינו.


מוזיאון בית ראשונים, בית יחיאל, אבן יהודה
רח' אילת השחר 1 - ת.ד. 2 אבן יהודה 40500